1 2 9 / 12
Devrimci hareketimiz, strateji ve ona hayat verecek uygulama iradesi ne kelime, düpedüz sürükleniyordu! İçeriği gayet somut olarak doldurulabilecek bilinç ve iradeyle ("Öncülük" vs. başka türlü olabil ...
Kendimizi yeniden kurma işiyle verili dünyayı yıkıp-yeniden kurma mücadelesini bir arada götürmek zorundayız. Türkiye sosyalizminin tüm ekollerinin ve toplamda tümünün sorunları bu bağlam, kapsam ve d ...
Üç kuşağı içeren uzun 70'ler devrimciliğinin kararlılık, direnişçilik ve dayanıklılığına sahip olmadan sosyalizm davası sürdürülemez; tıpkı salt bunlarla sürdürülemediği gibi. Bu vasıfları edinen ve y ...
Dişle tırnakla, kanla canla yeniden ve yeniden kazanıyorduk kaybettiklerimizi; sanki bir kez daha kaybetmek için... Derneklerin, canlı forumları andıran katılımcı, çoğulcu ve birleştirici atmosferi ya ...
Haziran 1988'de Yarın dergisi yayın hayatına son verdi. Geleneğin devamı olarak çıkan dergiler de dikiş tutturamadı. Neden acaba, devrimciler Yarın'ı "tasfiye ettiği" için mi? Yoksa devrimci hareketin ...
Türkiye'de Saray rejimine muhalif olan ve solda duran emekçilerin büyük zaaf ve yanılgısı, mücadeleyi ve toplumsal/siyasal dönüşümü seçimlere endekslemesidir. Sokağı, öz örgütlenme ve savunmayı ihmal ...
Kim ki Kürtler ve HDP ile arasına "mesafe koyar"; koyduğu mesafe oranında Erdoğan'a yaklaşır! Kim ki, Erdoğan rejimi uykularını kaçırdığı halde; terör, bölünme şu bu paranoyalarıyla ürkütüldüğünde, bu ...
Binlerce yıllık yönetme tecrübesinden süzerek, rakiplerinin şartlı reflekslerini tetikleyebilirler ve umdukları karşılığı aldıklarında kendi arabaları düz yola girmiş, otomatik pilota bağlanmış demekt ...
Bugün sokakta değiliz evet, fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, günü geldiğinde, bu dayanışma ağları güçlü bir adım atacaktır sokağa; başka sözcüklerle ifade edersek, böyle bir örgütlenmeye gidil ...
1 2 9 / 12