1 2 3 12 9 / 107
İşçi haklarının gasp edilmesi, işçi ölümleri, KHK’lerle toplu işten çıkarmalar, kadın cinayetleri ve son asgari ücret tartışmasında olduğu gibi işçileri ilgilendiren temel konularda sessiz kalmayı ter ...
Rosa ve Karl’ın Freikorps tarafından katledilmelerinden bu yana 101 yıl geçti ama Freikorps benzeri gruplar ya da birlikler hala dünya halkları için ciddi bir tehlike oluşturmayı sürdürüyorlar ...
Özelleştirme şampiyonu ve özelleştirmenin yılmaz savunucusu AKP iktidarı neden, Varlık Fonu’na devredilmiş bulunan Ziraat Bankası’na bağlı bir girişim sermayesi şirketi üzerinden Simit Sarayı’nın yüzd ...
Türkiye, emekçilerin üzerindeki vergi yükünün en fazla olduğu, dolayısıyla da vergi adaletsizliğinin en yoğun yaşandığı ülkelerin arasında ilk sıralarda yer alıyor. Öyle ki 35 OECD ülkesi içinde ve ...
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu bütçe, dünyada neo-liberal hegemonyanın inişe geçtiği ve kapitalizme yönelik eleştirilerin ve Arjantin’den, Peru’ya, Kolombiya’ ...
Mevcut, verginin yükünü asıl olarak emekçinin omuzlarına yükleyen vergi sistemlerini aynen koruyarak, YTG’yi buradan elde edilecek vergilerle finanse etmek emekçinin bir cebinden alıp diğerine koymakt ...
Politik sonuçları açısından programın masum olmadığı, refah devletinden geri kalanların da emekçilerin ellerinden alınmasını amaçladığı, eksik tüketim sorununa karşı bir çözüm olarak gündeme getirildi ...
Bu öneri ABD’de Sanders, Britanya’da Corbyn’in de başında bulunduğu İşçi Partisi ve Fransa’da Sosyalist Parti tarafından savunuldu. Türkiye’de ise kırsal kesimdeki yoksul aile başına ve geçici olarak ...
Otomasyonun insanları işsiz ve yoksul bırakacağı öngörüsünde bulunan bazı sosyal bilimcilere göre, yoksulluğu azaltmanın yollarından biri koşulsuz olarak her yurttaşa koşulsuz temel bir gelir sunmak. ...
1 2 3 12 9 / 107