Yazar kimden neyin özrünü talep ediyor, sonrasında da neye/hangi ölçüte göre, ayrıca hangi yetkiye ya da vehme dayanarak kimin söz söylemeye hakkının olup olmadığına karar veriyordu? ...
Ortada ne Marksizm-Leninizm’i benimsemiş komünist bir örgütün tarihinin sembol figürlerinden biri olduğu halde “Fatih’i sadece biz anlatabiliriz” şeklinde tekelci bir mülkiyet iddiası var ne de ezici ...
2 / 2