Etiket: Öğrenci Dernekleri

Kendimizi yeniden kurma işiyle verili dünyayı yıkıp-yeniden kurma mücadelesini bir arada götürmek zorundayız. Türkiye sosyalizminin tüm ekollerinin ve toplamda tümünün sorunları bu bağlam, kapsam ve d ...
1980 sonrasının öğrenci derneklerini kuranlar, gökten zembille inmediler. Onlar 1970’lerin lise ve üniversite mücadelelerinde yoğrulmuş gençlerdi. İlla bir isim verecekseniz, 78’li diye tabir ettikler ...
Nisan’87 eylemleri döneminde Ankara’nın en başarılı eylemlerinden birini, 14 Nisan 1987’de SBF’de yaptığımızı düşünüyorum; bu düşüncemin nedeni de derneğin yıllar süren kitleselleşme çabaları sayesind ...
Haziran 1988'de Yarın dergisi yayın hayatına son verdi. Geleneğin devamı olarak çıkan dergiler de dikiş tutturamadı. Neden acaba, devrimciler Yarın'ı "tasfiye ettiği" için mi? Yoksa devrimci hareketin ...
Hiç kuşkusuz Yarıncılar her sol çevre ve birey gibi, kendi savaşımlarını değişen koşullar, görüşler ve beklentilerle sürdürüyorlar. Geçmişin deneyimlerinden yararlanarak güncel siyasal ve toplumsal mü ...
Takviye olarak çevik kuvvet polisleri geliyor. Polisin başında İstanbul Emniyet Müdürü Ünal Erkan ve Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ağar var. Yürüyüş kolu İÜ Kütüphanesi’nin hizasına geldiğinde önü p ...
"O imza bir çığlıktı aslında, kralın yüzüne karşı çıplaksın, biz her şeyi görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz diye bağırmaktı." ...
Devrimci Gençlik hareketine emek verenler İstanbul'da Devrimci Gençlik Dergisi'nin 25. yıl etkinliğinde buluştu ...
8 / 8