Derlediklerimiz

1 2 3 2.770 9 / 24928
Tarihsel perspektiften bakıldığında aslında Avrupa’daki faşist hareketler geçmişte hiçbir zaman “İslam düşmanı” olmadılar. Bilakis, faşistler İslamcıları yedeklediler ...
1 dolar, 29 Ekim 2020’de 8,30 TL’dir; YEP’in 2023 öngörüsü ise 8,02 TL’dir… YEP, sadece bu nedenle değil, tümüyle kadük bir belgedir; artık ciddiye alınamaz ...
Yıllardır, öncelikle parasız eğitim hakkı için mücadele eden ‘liseliler’, şimdi bu anayasanın çöpe atılmasının aktörleri. Eylemin ilk ‘liselileri’ bugün belki büyüdüler ama iradelerini başkalarına dev ...
Gelmekte olan kendisini defalarca farklı biçimlerde gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Üzerinde konumladığımız bu zengin karmaşa zemininde, toplumsal-siyasal çelişkiler bir sol, sosyalist iradenin ...
Tekrar Türk-Fransız gerilimine dönersek: Bir yanıyla mesele ziyadesiyle politik. İki ülke arasında husumet çok derinleşti. Suriye’de ortaktılar ama Kürtlere sıra gelince bozuştular. Libya’ya müdahaled ...
IMF’in söylemindeki ve eylemindeki açı farkı bir süredir daha belirgin hale gelmeye başladı. Korkut Boratav, geçtiğimiz haftaki yazısında neoliberalizmin aşınması konusunu ele almış ve Lara Merling’in ...
Dünya ekonomisinde yaşanan istikrarsızlıklar sonucu güvenli liman olarak altına yöneliş, tüm dünyada revaçta. Bu da fiyatları yukarı çekiyor. Ama Türkiye’nin kendine özgü riskleri, bilinmezlikleri ile ...
Bugün Sci-Hub bilimsel bilgi açısından hatırı sayılır bir öneme sahip. Özgürce bilgi üretebilmek ve halihazırda üretilmiş olan bilgiye erişim sağlayabilmek için, üniversite öğrencilerinden öğretim gör ...
IMF-Dünya Bankası devlete, ekonomik süreçlerde, kaynakların dağılımında yönlendirici, hatta karar verici olmayı öneriyor. Bu yeni model, hem yatırımlar ve sanayi politikası alanlarını hem de talep yön ...
1 2 3 2.770 9 / 24928