Sulh Ceza Hakimliği, AİHM hükümetten savunma isteyince karar verdi: Sendika.Org’a erişim engelinin kaldırılmasına…

Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesi’nin 11 Mart 2020’de erişim engelinin kaldırılması yönünde aldığı “ihlal” kararını 7 ay sonra gördü. Sendika.Org’un “terör örgütünün haber sitesi” olduğunu, karar konusunda gecikmenin sorun olmadığını savunan mahkemenin bu kararının AİHM’nin hükümetten savunma istemesinden hemen sonra verilmesi dikkat çekiyor

Sulh Ceza Hakimliği, AİHM hükümetten savunma isteyince karar verdi: Sendika.Org’a erişim engelinin kaldırılmasına…

25 Temmuz 2015’te Sendika.Org’a erişim engeli getirilmesi kararını veren Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesi’nin 11 Mart 2020’de erişim engelinin kaldırılması yönünde aldığı “ihlal” kararını 7 ay sonra gördü.

Sendika.Org ile birlikte Özgür Gündem ve Dicle Haber Ajansı’nın da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde site ve bir dizi Twitter hesabına uygulanan erişim engelinin de kaldırılmasına karar veren mahkeme, bu kararı Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak zorunda oldukları için aldıklarını, erişime engellenen sitelerin “terör örgütünün haber siteleri” olduğunu, 7 günlük itiraz süresi içinde erişim engelinin kaldırılması kararına itiraz edilebileceğini yazdı.

Sulh Ceza Hakimliği’nin bu kararı almak için beklediği 7 ayı aşkın süre içinde Anayasa Mahkemesi’nin yine Sendika.Org’un 8 ayrı başvurusu üzerine Eylül ayı başında ikinci bir “ihlal” kararı almış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de kısa süre önce Türkiye’den Sendika.Org’a uygulanan erişim engeli ile ilgili savunma istemişti.

İstemeye istemeye alınan karar

Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nin karar metni, kararın Anayasa Mahkemesi tartışmalarını ve AİHM sürecini bertaraf etmek için alındığını, mahkemenin bu 7 aylık “gecikme” konusunda bir sorun görmediğini, Anayasa’ya aykırı erişim engeli uygulamasına gerekçe yapılan mesnetsiz ithamlar konusunda ısrarcı olduğunu gösteriyor.

Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nin kararındaki ilgili ifadeleri anlatım bozukluklarına ve yazım yanlışlarına dokunmadan olduğu gibi aktarıyoruz:

“… ilgili adreslerin terör örgütünün haber siteleri olduğu, internet içeriğine erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi için gecikmesinde sakınca bulunan bir durumun bulunmadığı anlaşılmış olup; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun 50/2 maddesi’nde ‘yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir’ hükmünün bulunduğu yine Anayasanın 153/6 maddesi gereği Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağının belirtildiği, bireysel başvurucunun başvurusuna konu ettiği URL adreslerinin 2015/646 sayılı kararından çıkarılarak, Anayasa Mahkemesince karar verilen ihlalin giderilebiceğei anlaşıldığından bireşsel başvurucu itirazına konu ettiği, internet sayfalarına olan İNTERNET ERİŞİMİNİN ENGELİNİN KALDIRILMASINA…”

Uygulamaya değil AİHM’yi savuşturmaya yönelik adımlar

25 Temmuz 2015’ten bu yana 63 kez erişime engellenen Sendika.Org, erişim engellerini Ekim 2015’te Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

Sendika.Org’un 2015 yılından beri pek çok kez engellenmesine ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yaklaşık 5 yıl boyunca dosyayı ele almaması üzerine Sendika.Org avukatları 10 Şubat 2020 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuş ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10, 13 ve 18. maddelerinin ihlal edildiğini iddia etmişti.

AYM, AİHM’ye yapılan başvurunun ardından Sendika.Org başvurusunu incelemiş ve 11 Mart 2020 tarihinde ihlal kararı vermişti. Kararda Sendika.Org’un 2015 yılından beri defalarca kez engellenmesine ve Sulh Ceza Hakimliklerinin etkili bir yol olmadığı iddialarına değinmeyen mahkeme ihlal kararı vermiş ve ihlalin ortadan kaldırılması için kararı Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’ne göndermişti.

AYM, 14 Eylül’de tekrar eden engellemelerle ilgili 8 ayrı başvuruyu birleştirip ikinci bir ihlal kararı daha verdi.

AİHM, kendi internet sitesinde 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımladığı sorularda, hükümete, Sendika.Org’a erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediği, erişim engeline dayanak 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin sözleşmenin gerektirdiği yasallık koşulunu sağlayıp sağlamadığını, Sulh Ceza Hakimliklerinin kararları ve dosyanın AYM önündeki bekleme süresi dikkate alındığında erişim engeline karşı iç hukukta etkili bir yol bulunup bulunmadığı ve erişim engelinin, sözleşmenin 18. maddesinde yer alan “hak ve özgürlüklere sözleşme hükümleri ile izin verilen kısıtlamalar, öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz” hükmünü ihlal edip etmediği konusunda görüşünü sordu. Dostane çözüm sürecinin sona ermesinin ardından mahkeme, 15 Ekim 2020 tarihli yazısıyla bu hususlarda beyanda bulunmak üzere hükümete 8 Ocak 2021’e kadar süre verdi.

Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı da AİHM’nin bu adımının ardından geldi.

Site hala engelli

Türkiye’den www.sendika.org adresine giren internet kullanıcıları hala erişim engeli kararıyla karşılaşıyor.

İlgili haberler:

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur