Halkevleri’nden 26 il 240 okulda anket çalışması: “Velilerin yarısı temizlikten şikayetçi, öğrenciler okula kendi imkanları ile ulaşıyor”

Halkevleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların 1. sınıf ve anaokulları için açılması üzerine okulların eğitim-öğretim açısından durumlarını ve velilerin süreçle ilgili görüşlerini tespit etmek amacıyla 26 ilde 240 okulda anket çalışması düzenledi. Halkevleri ulaştığı sonuçları raporlaştırdı

Halkevleri’nden 26 il 240 okulda anket çalışması: “Velilerin yarısı temizlikten şikayetçi, öğrenciler okula kendi imkanları ile ulaşıyor”

Halkevleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların 1. sınıf ve anaokulları için açılması üzerine okulların eğitim-öğretim açısından durumlarını ve velilerin süreçle ilgili görüşlerini tespit etmek amacıyla 26 ilde 240 okulda anket çalışması düzenledi. Halkevleri ulaştığı sonuçları raporlaştırdı.

Velilerin yarısına yakını temizlikten şikayetçi

Velilerin yüzde 48’i, “Okulda pandemi koşullarına uygun bir temizliğin yapıldığını, hijyen önlemlerinin alındığını düşünüyor musunuz?” sorusuna hayır cevabını verdi. Birçok velinin temizlik konusunda kaygıları olduğu, önlem alma noktasında okul aile birliklerinin ve okul yönetimlerinin MEB tarafından yalnız bırakıldığı ankete yansıyan temel görüş durumunda.

“Temizlik malzemeleri ya da başka bir malzemenin temini için sizden bir ücret talep edildi mi?” sorusuna yüzde 37 oranında evet cevabı verildi. Okulların en temel hijyen malzemelerinin temininden mahrum olması, MEB tarafından bu alana ayrılan bütçenin veliler tarafından sorgulanmasına sebebiyet verdi.

Öğrencilerin hepsi okula kendi imkanları ile ulaşıyor

Rapordan çıkan bir diğer önemli sonuç ise ulaşımdaki problemlerin artarak devam ettiği. Velilerin tamamı çocuklarının okula kendi imkanları ile ulaştığını ifade etti.

Bazı öğrencilerin toplu taşıma kullandığı bir kısım öğrencinin velilerin eşliğinde yürüyerek okula ulaştığı tespit edildi. Velilerin birçoğu bu yöntemlerle sürekli bir ulaşımın kendileri için mümkün olmadığını da ifade etti.

Okulların tamamına yakınında kantinler kapalı

“Okulda kantin/kafeterya açık mı? Açıksa bu kısımda yeterli önlem var mı?” sorusuna velilerin/öğretmenlerin yüzde 96’sı hayır cevabını verdi. Veliler ve öğretmenler beslenmenin bu kadar mühim olduğu bir dönemde pandemi koşullarını bahane ederek kantin/kafeteryaların kapalı tutulmasını yanlış bulduklarını ifade etti.

Maske, siperlik ve dezenfektan sorunları devam ediyor

“Öğrencinizin maske, siperlik ve dezenfektan gereksinimleri okul tarafından karşılanıyor mu?” sorusuna velilerin/öğretmenlerin yüzde 87’si hayır yüzde 3’ü kısmen yanıtını verdi. Pandemi koşullarındaki en temel gereksinim olan maske, siperlik ve dezenfektanın öğrencilere temin edilmemesi velilerde sürece dair yeterli hazırlığın yapılmadığına dair en net gösterge olarak tanımlandı.

Veliler okul girişlerindeki ateş ölçümlerini yetersiz buluyor

“Okula girişlerde titiz bir ateş ölçümü yapılıyor mu?” sorusuna velilerin/öğretmenlerin yüzde 62’si hayır yanıtını verdi. Velilerin birçoğu tarafından ölçümlerdeki titizliğin günden güne azaldığı bilgisi de anket sonuçlarında yer aldı. Ankette, “Bazı okullardaki ölçüm aletlerinin öğretmenler tarafından temin edildiği bilgisi de tarafımıza ulaşmıştır” ifadeleri yer aldı.

Velilerin beşte biri sınıftaki fiziksel mesafeyi yetersiz buluyor

“Öğrencinizin sınıfında kaç öğrenci var? Sınıfta öğrenci başına düşen fiziksel mesafe yeterli mi?” sorusuna velilerin ve öğretmenlerin yüzde 21’i yetersiz cevabını verdi. Yetersiz cevabını veren birçok veli, gerekli koşulların sağlanması noktasındaki eksikliğin öğretmen sayısındaki yetersizlik olduğunu belirtti.

Okulların yüzde 73’ünde güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yok

“Okulunuzda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi var mı?” sorusunda velilerin sadece yüzde 8’i her ikisi de var cevabını işaretlerken okulların yüzde 73’ünde hem güvenlik görevlisinin hem de sağlık ekibinin olmadığı anket sonuçlarına yansıdı.

Halkevleri raporlaştırdığı anket sonuçlarının ardından Millî Eğitim Bakanlığına şu soruları yöneltti:

 1. Aylar geçmesine rağmen pandemi koşullarına uygun hazırlıklar neden tamamlanmamıştır? Eğer bir planlama yapıldıysa bu planlamanın hayata geçmesindeki engel nedir?
 2. Sadece 1. sınıf ve anaokullarının yüz yüze eğitime başladığı anda yetersizliği ortaya çıkan hazırlıklarla tüm kuşakların yüz yüze eğitime başlaması imkânsız görülürken Bakanlığın bu konudaki çalışmaları nelerdir?
 3. Yüz binlerce öğretmenin atama beklediği, öğretmen açığının pandemi sebebiyle arttığı bir ortamda öğretmen atamalarının yapılmasının önündeki engel nedir? Eğitimde öğretmeni masraf olarak gören bir zihniyet öğretmen atamaları ile ilgili ne gibi bir planlama içindedir?
 4. Yüz binlerce çocuğun okulla ilişkisini kestiği, milyonlarca öğrencinin eğitim hakkından mahrum kaldığı bir ortamda hangi tedbirlere başvurulacaktır?
 5. Uzaktan eğitim adı altında yürütülen çalışmalarda internete erişim ve teknik eksiklik yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için ne zaman harekete geçilecektir?
 6. Dershane, etüt merkezi gibi özel kurumlar yüz yüze eğitime başlarken devlet okullarında yüz yüze eğitimin başlamamasının sebebi nedir? Bu kurumların denetimi nasıl sağlanmaktadır?
 7. Yetiştirme kursu adı altında devlet okullarında verilen yüz yüze eğitimin ayrıcalığı nedir?
 8. Eğitim planlamasında şeffaflığın olmayışı ile pandemi sürecinin yönetimindeki şüphe uyandıran, gerçeklikten uzak bilgilendirmelerin bağlantısı var mıdır?
 9. Millî Eğitim Bakanlığı sağlık örgütlerinin, eğitimci dernek ve sendikalarının, velilerin fikirlerini ne zaman gerçek manada değerlendirmeye alacaktır?

Halkevleri eğitim hakkı mücadelesini vermeye devam edeceğini belirterek, talep ve önerilerini sundu:

 1. Yüz yüze eğitimin başlaması için tüm bilimsel önlemler tamamlanmalıdır.
 2. Uzaktan eğitimin erişilebilirliği tüm öğrenciler için sağlanmalıdır.
 3. Atama bekleyen öğretmenlerin ataması bir an önce yapılmalı, okullardaki öğretmen açığı giderilmelidir.
 4. Dezavantajlı kesimlerin ve yoksul ailelerin çocuklarının eğitime ulaşımındaki engeller ortadan kaldırılmalıdır.
 5. Eğitimdeki piyasalaştırma durdurulmalı, eğitimin kamusal hak olarak korunumu sağlanmalıdır.
 6. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığına dair gerçekleştirilen saldırı son bulmalıdır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur